การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกอ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกอ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่งธีระยุทธ ชาแดง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit473