ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวรุฒ เขียวคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit703