ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ชื่อผู้แต่งดุษฎี ชัยสวัสดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit382