ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่งพิริยา ขาวผ่องอำไพ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit433