การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ ลิ้นทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit487