ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 และ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 และ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งบุญญารัตน์ ไร่สงวน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit570