ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารวิชาการของเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารวิชาการของเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวินัดดา ศรีวะรมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit578