การบริหารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูวิชาการโรงเรียน ในสำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูวิชาการโรงเรียน ในสำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งพีระพัฒน์ มะมิง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit642