ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อผู้แต่งกิตติพัฒน์ จิตต์สว่าง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit372