การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งรสรินทร์ หวังผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit472