การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 71 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 71 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศศิธร ฉวีรัมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit443