ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 47 สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 47 สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณปกร มีเหล็ก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit395