ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 75 สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 75 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชญานิศ มาลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit346