ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ชัย อรัญโสตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit388