ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 18 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 18 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา ปัญญาธร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit417