ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนนธชัย ปัญญาคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit281