ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวราพร บุบผาสังข์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320