ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งรสสุคนธ์ ทองอิ่ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit323