ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อ

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อ
ชื่อผู้แต่งประภาพร จันทศิลา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit320