ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอาหร้อผะ หมาดหนุด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit329