ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล แสนภักดี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit334