ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสองภาษาเครือข่ายที่ 15 สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสองภาษาเครือข่ายที่ 15 สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งสายสิทธิ์ โถปาสอน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit242