ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ สำนักเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งรังสิมา ฉิมเรือง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit560