ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งเยาวภา มโนภิรมย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit439