ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
ชื่อผู้แต่งธนัชมนว์ เต็มมาก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit337