ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งกอบลาภ จันมุณี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit430