ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งชญานิน คารวะ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit462