ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสำนักงาน เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสำนักงาน เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอภัสรา สังเกตุกิจ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit341