ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งนิภาพร ระดาฤทธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit318