การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งณิชกมล ร่มโพธิ์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit671