การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนโดยใช้บทเพลงและการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการสอนโดยใช้บทเพลงและการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งปรมัตถ์ จันทพันธ์
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit868