การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และวิธีการสอนแบบปกติ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และวิธีการสอนแบบปกติ
ชื่อผู้แต่งสุชีรา แก้วเชือกหนัง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit532