การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อผู้แต่งเยาวภา ประเสริฐศรี
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit543