ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งสกุณา นอกพล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการขอนแก่น
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit1727