การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนรัฐบาล ในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนรัฐบาล ในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1
ชื่อผู้แต่งภรณ์ทิพย์ ขำมาก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit442