ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งประภัชษร ปุยขาว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit318