ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของ โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ชื่อผู้แต่งวิภาดา เผ่าเผือกงาม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการขอนแก่น
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit504