ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่งเตชทัต ชัยชีวานนท์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit311