ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอหนองปรือ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอหนองปรือ สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ชื่อผู้แต่งระวิวรรณ มณีจินดา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit378