ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่งปวรี ยืนยงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit326