การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาหนองโสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ชื่อผู้แต่งพรนิภา จันทรา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกาญจนบุรี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit393