Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคารมลฑาทิพย์ ประสมสุขพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561540
342ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวของคนในวัยทำงานสาธิต ประคำไทยพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561540
343ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิงธนู ทีมชาติไทยมานัส กำเหนิดพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561552
344ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561699
3455712450081 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึก ซิก ซอกเซอร์ อจิลิตี้ ดริลส์ รูปแบบของ เจย์ แอนเดอร์สัน (J. Anderson) ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวผู้รักษาประตูฟุตบอลของ Academe Bangkok Unitedปิยะ มีจันทร์พลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561743
346การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มพร บรรดาศักดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561537
347การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคอลาดเนตรนภา จันทร์งามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561616
348การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบเรียนร่วมวาสนา จันทะวิลักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561427
349การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561570
350การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยวิธีการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการญาณี ขำเชษฐาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561563
351การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงศิริธร โตแย้มคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561523
352การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ชุดการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัดกรุงเทพมหานครสุนิสา แช่มชื่นคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561508
353การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิริรัตนาธรนงลักษณ์ เชื้อสาวะถีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561546
354ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครนันทิภา อํ่าปลอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561441
355การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีพีทาโกรัสระหว่างสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบ SSCS กับการสอน แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธนาคารออมสินฤทธิเกียรติ ฟองเจริญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561527
356การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561918
357การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการชนนี ศรีชัยวาลย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561501
358การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกัญญาวีร์ ทองมูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561431
359การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการบัวตอง ดาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561515
360การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติอภิวัฒน์ อุไรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561456