Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนพฤกษาจันจิรา คชวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561443
302การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริงและการดำเนินการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธรธนวัฒน์ ราชาเดชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561386
303การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอนุสรา โพธิ์หิรัญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561411
304ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์และการจัดการความขัดแย้งกับสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคใต้รัชชนิดา กันทะวงศ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561450
305การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็มลบ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561ฤทธิพล ศิวาโมกข์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611616
306การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561ยุวันดา ผาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561722
307ผลของการนวดไทยประยุกต์ที่มีผลต่อความอ่อนตัวในนักกีฬาศิริรัตน์ สุขกระบิลพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561375
308ปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”ธนกร วายุรกุลพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561361
309ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคารมลฑาทิพย์ ประสมสุขพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561431
310ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวของคนในวัยทำงานสาธิต ประคำไทยพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561446
311ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิงธนู ทีมชาติไทยมานัส กำเหนิดพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561440
312ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561541
3135712450081 ผลของการใช้โปรแกรมการฝึก ซิก ซอกเซอร์ อจิลิตี้ ดริลส์ รูปแบบของ เจย์ แอนเดอร์สัน (J. Anderson) ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวผู้รักษาประตูฟุตบอลของ Academe Bangkok Unitedปิยะ มีจันทร์พลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561618
314การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มพร บรรดาศักดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561435
315การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคอลาดเนตรนภา จันทร์งามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561494
316การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบเรียนร่วมวาสนา จันทะวิลักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561344
317การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงนราวัฒน์ ศรีสวัสดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561473
318การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยวิธีการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการญาณี ขำเชษฐาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561464
319การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน โดยใช้แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงศิริธร โตแย้มคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561413
320การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ชุดการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัดกรุงเทพมหานครสุนิสา แช่มชื่นคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561409